Lịch ngày đẹp - Xem các ngày đẹp trong năm

Tháng 7, năm 2020

6

THỨ 2

Thiên Hình Hắc Đạo
" Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới. - G. Mo-rơ - Ai Len"
Giờ: Bính Tý
Ngày: Canh Tuất
Tháng: Nhâm Ngọ
Năm: Canh Tý

16

Tháng 5
Xoa Xuyến Kim
Sao Tâm
Trực: Bình
Tiết: Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)
THỨ 3

7

Tháng 7
17/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Xoa Xuyến Kim - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Tân Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 4

8

Tháng 7
18/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 5

9

Tháng 7
19/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tang Đố Mộc - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như mai ...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

10

Tháng 7
20/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịc...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 7

11

Tháng 7
21/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Khê Thủy - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu t...
Ngày
Rất
Đẹp
CHỦ NHẬT

12

Tháng 7
22/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 2

13

Tháng 7
23/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sa Trung Thổ - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Đinh Ty., Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
THỨ 3

14

Tháng 7
24/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ nếu không...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 4

15

Tháng 7
25/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thiên Thượng Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như hôn thú nếu không thể chờ ngày tốt...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

16

Tháng 7
26/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 6

17

Tháng 7
27/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như hôn thú, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việ...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 7

18

Tháng 7
28/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
CHỦ NHẬT

19

Tháng 7
29/ 5/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Đại Hải Thủy - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Quý Hợi, Tháng Nhâm Ngọ, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo