Lịch ngày đẹp - Xem các ngày đẹp trong năm

Tháng 1, năm 2020

29

THỨ 4

Ngọc Đường Hoàng Đạo
" Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn. - Lễ Ký"
Giờ: Mậu Tý
Ngày: Tân Mùi
Tháng: Mậu Dần
Năm: Canh Tý

5

Tháng 1
Lộ Bàn Thổ
Sao Bích
Trực: Phá
Tiết: Đại Hàn (Rét đậm)
  • Hôn thú, cưới hỏi...
  • Khởi công, xây dựng, sửa chữa...
  • Khai trương, ký hợp đồng...
  • Xuất hành, chuyển nhà, đổi việc...
  • Tranh chấp, cầu phúc, giải oan..
  • Mai táng, di chuyển, cải tạo...
+ Tuổi xung: Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Thìn - Mậu Thìn - Nhâm Tý
+ Hướng Hỷ Thần: Tây Nam       + Hướng Tài thần: Tây Nam       + Hướng Hạc thần: Tây Nam

+ Giờ Hoàng Đạo:

(23h-1h) Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h)
Tỵ (9h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19-21h)
THỨ 5

30

Tháng 1
6/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Kiếm Phong Kim - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Ngày Nhâm Thân, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.Nên triển khai các công việc như khởi...
Ngày
Đẹp
THỨ 6

31

Tháng 1
7/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Kiếm Phong Kim - Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Ngày Quý Dậu, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 7

1

Tháng 2
8/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Đầu Hoả - Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Ngày Giáp Tuất, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
CHỦ NHẬT

2

Tháng 2
9/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Sơn Đầu Hoả - Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Ngày Ất Hợi, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 2

3

Tháng 2
10/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Giáng Hạ Thủy - Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Bính Tý, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như hôn thú, mai táng, sủa mộ, cải mộ, khởi công xây dựng, ...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 3

4

Tháng 2
11/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Giáng Hạ Thủy - Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Ngày Đinh Sửu, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như tế tự, cầu phúc, chữa bệnh, tranh chấp, kiện tụng, giải...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 4

5

Tháng 2
12/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Kiến
Ngày Mậu Dần, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Mọi việc tương đối tốt lành.Có thể làm những việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ, khai trư...
Ngày
Bình
Thường
THỨ 5

6

Tháng 2
13/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Thành Đầu Thổ - Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Trừ
Ngày Kỷ Mão, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  3h-5h  5h-7h  11h-13h  13h-15h  17-19h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 6

7

Tháng 2
14/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo - Trực Mãn
Ngày Canh Thìn, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  7h-9h  9h-11h  15h-17h  17-19h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
xấu
THỨ 7

8

Tháng 2
15/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Bạch Lạp Kim - Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Ngày Tân Ty., Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h  7h-9h  11h-13h  13h-15h  19-21h  21h-23h 
Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này.
Ngày
Rất
Xấu
CHỦ NHẬT

9

Tháng 2
16/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  5h-7h  11h-13h  15h-17h  17-19h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
THỨ 2

10

Tháng 2
17/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Dương Liễu Mộc - Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Ngày Quý Mùi, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h  5h-7h  9h-11h  15h-17h  19-21h  21h-23h 
Nên triển khai các công việc quan trọng như mai táng, sủa mộ, cải mộ, hôn thú, khởi công xây dựng, ...
Ngày
Rất
Đẹp
THỨ 3

11

Tháng 2
18/ 1/ 2020 Âm lịch - Ngũ hành: Tuyền Trung Thuỷ - Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Ngày Giáp Thân, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h  1h-3h  7h-9h  9h-11h  13h-15h  19-21h 
Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trọng nên chọn ngày khác.
Ngày
Xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo